ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Úvodní ustanovení

Společnost MindArt s.r.o., IČO 03451607, se sídlem Praha 4, K lesu 345, PSČ 14200 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 231907 vydává tyto Zásady ochrany soukromí, které se vztahují na všechny online platformy společnosti MindArt s.r.o. včetně jejích webových stránek, administrativních nástrojů nebo formulářových portálů. . Tím, že navštívíte jakoukoli webovou stránku MindArt s.r.o., souhlasíte s pravidly stanovenými v těchto zásadách ochrany soukromí.

Sbírání a používání informací

MindArt s.r.o. získává informace od uživatelů v okamžiku, kdy si vytvoří svůj účet k webové stránce, žádají o vyplnění psychodiagnostických testů, přihlašující se k odběru komerčních sdělení nebo informací o našich službách apod. V některých formulářích MindArt s.r.o. pro registraci, přihlášení, nastavení účtu apod. se může objevit žádost o kontaktní informace uživatelů (email, telefon), nebo o jedinečné osobní identifikátory (jméno, příjmení). Všechny vámi uvedené osobní informace, např. vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, atd. umožní, aby vám mohla MindArt s.r.o. zasílat aktuální informace o dané službě nebo o jiných produktech a službách nabízených MindArt s.r.o., které by vás mohly zajímat. Tyto údaje neprodáme, nebudeme je sdílet, dělit se o ně ani je nezpřístupníme žádné třetí straně. Můžeme je však sdělit třetím stranám, které naším jménem poskytují služby a musí mít k těmto údajům v souvislosti s těmito službami přístup. Během přihlašování k e-mailovému odběru novinek se v místech, kde od vás budeme požadovat informace, můžete rozhodnout pro možnost neodebírání našich sdělení. Můžete nás v každém případě kontaktovat i níže uvedenými způsoby.

E-mailové adresy a telefonní čísla

MindArt s.r.o. může při přihlášení k odběru komerčních sdělení shromažďovat e-mailové adresy a telefonní čísla uživatelů, kteří si přejí dostávat e-mailová či telefonická oznámení o publikacích a tiskových zprávách ohledně specifikovaných okruhů zájmů, a e-mailové adresy uživatelů, již nám zašlou e-mailovou zprávu nebo se přihlásí na konference nebo jiné akce sponzorované společností MindArt s.r.o.. Nebudeme však sdílet žádné e-mailové adresy ani telefonní čísla s žádnou třetí stranou ani nebudeme zasílat nevyžádané e-maily na námi shromážděné e-mailové adresy, kromě výjimečných okolností dle ustanovení těchto zásad.

Bezpečnostní procesy

MindArt s.r.o. má zavedeny technologické a provozní bezpečnostní procesy určené k ochraně osobně identifikovatelných informací před ztrátou, zneužitím, změnou nebo zničením. K vámi poskytnutým údajům má přístup pouze oprávněný personál a smluvní strany a tento přístup je omezen jejich potřebou tyto informace znát. Na každého zaměstnance a smluvní stranu mající přístup k osobně identifikovatelným informacím se vztahuje povinnost zachovat důvěrnou povahu těchto informací. Přestože podnikáme kroky všeobecně uznávané jako standard v oboru pro ochranu vašich osobně identifikovatelných informací, MindArt s.r.o. nemůže zaručit, že vaše osobně identifikovatelné informace nebudou přístupné neoprávněným osobám.

MindArt s.r.o. nenese odpovědnost za zásady ochrany soukromí ani za obsah webových stránek nenáležejících MindArt s.r.o., k nimž poskytujeme na této webové stránce odkazy.

Dodržování zákonů

MindArt s.r.o. dodržuje požadavky všech příslušných zákonů a předpisů o ochraně soukromí. Může se stát, že MindArt s.r.o. bude muset předat soudním orgánům osobní informace uživatelů nebo zákazníků bez výslovného souhlasu uživatele, a to na základě soudní obsílky či podobného soudního či správního příkazu doručeného MindArt s.r.o., nebo z titulu pravidel a předpisů jakékoli země, státu nebo jiné příslušné jurisdikce.  Dále jsme oprávněni sdělit osobní informace uživatelů našim dotčeným obchodním partnerům nebo soudním orgánům v případě porušení podmínek používání této webové stránky nebo porušení jakýchkoli omezení ohledně používání materiálů poskytovaných na webové stránce či prostřednictvím webové stránky.

Změna a/nebo vymazání informací

Máte právo požádat o přístup k osobně identifikovatelným informacím, které poskytnete nebo jste poskytli MindArt s.r.o. prostřednictvím této webové stránky nebo jinak, též o opravu těchto informací, jejich aktualizaci a/nebo vymazání, podle situace. V tomto případě nás kontaktujte emailem na info@mindart.cz, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo písemně na adresu:

Kontaktní údaje: MindArt s.r.o., K lesu 345, 142 00 Praha 4

Prosím kontaktujte nás též, máte-li jakékoli otázky k těmto Zásadám ochrany soukromí nebo k získávání či používání informací ze strany MindArt s.r.o.

Změny Zásady ochrany soukromí

MindArt s.ro.si vyhrazuje právo čas od času měnit Zásady ochrany soukromí tím, že zveřejní aktuální znění Zásad ochrany soukromí. Doporučujeme se pravidelně seznamovat s těmito Zásadami ochrany soukromí pro zjištění případných změn nebo aktualizací.