Již více než 10 let pracujeme s nejrůznějšími formami profesního rozvoje v organizacích. Nepřestáváme hledat nové cesty, jak podporovat naše klienty v pracovním a osobním růstu, který vede nejen k lepším výsledkům, ale také k pozitivnějšímu a smysluplnějšímu životu lidí v organizacích.


Unikátní formy rozvoje

noun_447432_cc.png

Specializujeme se na rozvoj prostřednictvím hry, určený týmům i jednotlivcům, kteří si chtějí hravou formou osvojit specifické dovednosti.

Naše facilitační práce pomáhá týmům a skupinám v jejich kreativní práci nebo řešení problémů týkajících se spolupráce a vztahů na pracovišti.

Umění komunikace

play & learn-logo_bez mindart.png

V centru naší práce jsou dovednosti související s mezilidskými interakcemi v pracovním kontextu: od umění veřejného projevu, přes argumentaci a vyjednávání až po rozvoj empatie a naslouchání a pokročilé dovednosti jako jsou skupinová facilitace a koučing

Rozvoj týmů a leaderů

icon_27467.png

Pomáháme týmům i jejich leaderům poznávat své silné i stinné stránky a učit se, jak lépe spolupracovat, rozvíjet pozitivní pracovní vztahy a vyladit vzájemnou komunikaci. Leadery učíme zacházet s motivací, posilovat strategické a kreativní myšlení a rozvíjet koučovací dovednosti.

Koučing a mentoring

icon_66723.png

Jako koučové podporujeme naše klienty v nacházení nových cest v pracovním i osobním životě. Využíváme širokou paletu psychodiagnostických nástrojů, které vám pomohou lépe porozumět různým aspektům vaší osobnosti, myšlení a chování, nebo odhalit skrytý potenciál vašich lidí.


novinky a inspirace


naši klienti