proč s námi spolupracovat?

Zapomeňte na vyčerpávající formální školení, které akcentují předávání informací a nutí lidi, aby se přizpůsobili vzdělávacímu procesu.

Naše akce jsou živé, interaktivní a zapamatovatelné.

V centru pozornosti jsou lidé a jejich zážitek.

15720067843_d0d647d7f8_o.jpg

live & learn:

anglické rčení používané v situaci, kdy je člověk zaskočen novou zkušeností, z které si však vezme ponaučení

live&learn.jpg

Zkušenost místo informací

Dávno pryč jsou časy, kdy jsme potřebovali učitele na to, aby nám předali informace z oboru. Nejpřirozenějším a nejúčinnějším způsobem osvojování dovedností je přímá zkušenost. Proto vytváříme hravé prostředí, v kterém lze experimentovat, překračovat hranice, dělat chyby a učit se z nich.

pexels-photo-261501.jpg

Vlastní cesta místo návodů

Neučíme komplikované teoretické modely, ale univerzální principy, v kterých si každý může najít vlastní způsob, jak posunout hranice svých dovedností. Našim cílem je dát lidem pozitivní, inspirativní zážitek z objevování. Když se lidé během učení baví, jsou otevřenější novým myšlenkám a pohledům.

Otázky místo odpovědí

Zdrojem největšího učení nejsou odpovědi, které nám někdo dá, ale otázky, které si položíme. Jednotlivce a týmy motivujeme k sebereflexi, vnímání svých silných i stinných stránek, a zároveň k empatii a pochopení druhých - tak zásadním pro růst v oblasti měkkých dovedností.