dreamstime_m_73806513.jpg

Neshoda je příležitost něco se naučit.

Nebylo možné vést diskuzi. Všichni příliš mluvili.
— Yogi Berra (baseballový trenér)

Připomíná vám tento citát zážitky (nejen) z pracovního života? Ve skupinách a týmech se potkávají osobnosti s různými zkušenostmi, názory a postoji. Je přirozené, že čas od času nastanou situace, kdy není snadné se domluvit. Mohou vzniknout otevřené či skryté konflikty, případně jeden názor převládne, avšak na úkor kvality vztahů a spolupráce. Jindy se zase i navzdory dobré vůli všech vedou diskuze zdlouhavé a neefektivní. Pokud se váš tým či skupina nachází v podobné situaci, neutrální facilitátor vám pomůže nejen efektivněji dosáhnout společného cíle, ale i konstruktivně vyřešit obtížná či konfliktní témata.


Kdy může být facilitátor užitečný?

Úlohou facilitátora je především usnadňovat společnou práci skupiny na daném problému. Když je potřeba diskutovat obtížné téma a dosáhnout konsenzu, může facilitace pomoct lidem efektivněji nalézt akceptovatelné řešení. V pracovním kontextu bývá facilitace užitečná v následujících situacích:

  • Setkání, kde je potřeba zohlednit pohledy různých stran s potenciálně protichůdnými názory a zájmy (např. sladění představ různých oddělení o společném projektu)
  • Kreativní fáze inovačních projektů (např. tvorba nových produktů, služeb, marketingových kampaní apod.)
  • Konfliktní situace a problémy s komunikací či spoluprací uvnitř týmu nebo mezi různými odděleními
  • Rozvoj týmu a týmový koučing (např. facilitace vzájemné zpětné vazby jako prostředek ke zlepšení spolupráce)
  • Focus groups - setkání s cílem získat informace a podněty od vybrané skupiny lidí ke konkrétnímu tématu (např. podněty zaměstnanců pro management nebo podněty klientů k službám a produktům)
  • Setkání top managementu nad náročnými tématy (např. definování nové firemní vize a strategie)