Lego+Evolution.png

Během LEGO® SERIOUS PLAY® workshopu:

  • Jednotlivci opouští stereotypy v myšlení 
  • Týmy prohlubují vzájemné porozumění
  • Výstupy jsou tvůrčí a inovativní
LSP_CertifiedFacilitator_Logo_Black_OL_Final_101416_Web.png

Mgr. Alek Lačev, Ph.D. absolvoval příslušný trénink a je certifikovaným facilitátorem metody LEGO® SERIOUS PLAY®. Další zajímavosti se dozvíte v jeho příspěvku na blog.

Facilitace metodou LEGO® SERIOUS PLAY®

Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® je způsob sesbírání skupinových nápadů a znalostí v organizaci s cílem řešit problémy, zlepšit rozhodování nebo skupinové procesy. Aktivně zapojuje každého účastníka a vede k situaci v níž každý přispívá jak nejlépe umí.

Kostky slouží jako médium ke stavbě a vyjádření komplexních představ skrze vyprávění příběhů a metafory. Konverzace, téma, problém, systém, proces nebo nápad jsou doslova "na stole" a všem na očích. Tím pádem si s nimi lidé mohou hrát, měnit je, testovat, zlepšovat a společně se rozhodovat.

02.jpg

Myslet rukama...

... je prostě jiný pohled na věc.

Typická využití metody LEGO® SERIOUS PLAY:

  • Tým - týmová identita, vzájemná spolupráce a fungování
  • Analýza a zlepšování procesu
  • Řešení problému a rozhodování
  • Analýza situace a definování strategie
  • A další...

Nabízíme možnost zažít 4-hodinovou ukázku metody LEGO® SERIOUS PLAY® zdarma