icon_27467.png

Rozvoj „měkkých“ dovedností

  • Aktivity na principu her a simulací jsou vynikajícím nástrojem pro rozvoj dovedností jako jsou týmová spolupráce, leadership, komunikace, emoční inteligence, kreativní a strategické myšlení a mnohé další.

Posílení týmové souhry a prohloubení vztahů

  • Společný „herní“ zážitek má velký potenciál pro budování a rozvíjení týmů a posilování pozitivních vztahů napříč firmou. Tohle není bezmyšlenkovitý "teambuilding", kde vás jen pověsí na lano či proženou lesem.  Skrze výzvy obsažené v herních aktivitách se projeví silné stránky i slabiny týmové spolupráce a komunikace. Naši zkušení facilitátoři vám pomohou si je lépe uvědomit a pracovat s nimi.

Identifikace a rozvoj talentů

  • Play & learn hry lze realizovat i ve formátu development centra. Aktivity skýtají bohaté příležitosti pro zhodnocení leadership potenciálu, sociálních a komunikačních dovedností a dalších kompetencí.

Když potřebujete silný impulz

  • Když už vaši zaměstnanci absolvovali spoustu tradičních školení a potřebují něco, co otřese jejich zavedenými způsoby uvažování o seberozvoji. Naše workshopy „vyhodí ze sedla“ i ostřílené matadory, kteří mají pocit, že se již na školení nemají co naučit.