Facilitace kompetenčního modelu

Povolání lektora soft-skills nebo facilitátora je nevděčné v tom, že má jen zřídka příležitost vidět nebo dozvědět se, jaké má jeho práce dopady do praxe nebo v odstupu času. Už jen proto mne zahřálo u srdce, když jsem si přečetl, jak se daří kompetenčnímu modelu projektového manažera v LMC, jehož tvorbu jsem facilitoval: https://medium.com/@zebrakm/kompetenční-model-produktového-manažera-8f9fd2c19b04

Posted on January 4, 2019 .