Metoda LEGO® SERIOUS PLAY®

V červenci 2018 jsem se stal certifikovaným facilitátorem metody LEGO® SERIOUS PLAY® a od té doby opakovaně vysvětluji lidem, k čemu jim může být v práci tahle zdánlivě dětská hračka. A tak jsem se z toho rozhodl udělat příspěvek na blog.

 

Firmy používají metodu LEGO® SERIOUS PLAY® k řešení složitých problémů, protože jim pomáhá vyjádřit a generovat myšlenky a nápady a dosáhnout hlubšího porozumění sobě samotným i všem ostatním, kteří se procesu účastní. A Ve chvíli, kdy je dosaženo hlubšího porozumění se otevírá spousta nových možností.

 

Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® vznikla v 90. letech – tedy v době, kdy se známý výrobce herních kostek potýkal s velkými ekonomickými a tvůrčími problémy. Byla přímou odpovědí na hledání tvůrčích řešení a cesty z krize a původně byla interním nástrojem společnosti LEGO Group.

Od roku 2010 je však nabízena celosvětové komunitě facilitátorů a její přednosti tak může využít každá firma, která ocení odklon od klasické a často nikam nevedoucí debaty. Výhod využití metody LEGO® SERIOUS PLAY® je totiž několik:

  • Nabízí jiným způsob přemýšlení (myšlení rukama)
  • Umožňuje znázornit a pochopit komplexní problémy (skrze modely a metafory)
  • Zapojuje všechny, dává každému prostor k vyjádření (každý staví, každý interpretuje)
  • Umožňuje reálně simulovat "co kdyby" (modely se dají rychle upravovat a propojovat)

 

Takže jak to vlastně funguje?

LEGO® SERIOUS PLAY® se hodí všude tam, kde má nějaká skupina za úkol vyřešit složitý problém. Může přitom jít o to, jak spolupracovat efektivněji jako tým; jaká bude naše budoucí obchodní strategie nebo jako zlepšit vztahy se zákazníky. To, co by obvykle následovalo je série meetingů, kde se projeví pravidlo 80/20. 20% lidí bude hovořit 80% času. A zbytek lidí se odpojí nebo nedostane příležitost přispět, takže nebudou o problému přemýšlet dostatečně hluboce, nepřispějí k výsledku dostatečně, nebudou k němu cítit adekvátní závazek a organizace problém nevyřeší optimálně.

Jestliže má každý člověk ve skupině stejnou šanci přemýšlet, přispět do diskuze a objasnit, co má na mysli šance na zdárné řešení závratně stoupá. A pokud ještě navíc můžete sáhnout hluboko do svých myšlenek až k těm, které leží trochu pozapomenuty někde hluboko nebo vyjádřit věci slovy těžko popsatelné, leží před vámi pravý poklad v řešení problémů. A právě k tomu vybízí metoda LEGO® SERIOUS PLAY®.

 

Proces LEGO® SERIOUS PLAY®

Jenom si tak pohrát s LEGO® kostičkami k řešení složitých problémů pochopitelně nestačí. Klíčovým prvkem je strukturovaný facilitační proces, který pomáhá vytěžit ze situace maximum. Stručně to probíhá asi takto.

  1. PROBLÉM. V prvním kroku je potřeba si vůbec určit, jaký komplexní problém řešíme a na základě něj definovat otázku (či otázky), jejichž zodpovězení nám pomůže jej vyřešit
  2. OTÁZKA. Otázka (či otázky) jsou kladeny skupině, která na ně odpovídá stavbou modelů z kostek LEGO®.
  3. INTERPRETACE. Každý člen skupiny zodpovídá otázku s použitím svého modelu, který představuje (metaforickou) odpověď a ostatní mu naslouchají bez přerušování.
  4. VYJASŇOVÁNÍ. Facilitátor a další členové skupiny se pak mohou doptávat na detaily a modelu, aby lépe pochopili odpověď, kterou účastník nabízí. Tento proces se opakuje pro každého z členů skupiny.
  5. DALŠÍ KROKY. Setkání může skončit zaznamenáním odpovědí. Ale obvykle jsou dále, vytvořené modely lze přestavovat, spojovat či doplňovat. Právě toto rozvíjení modelů umožňuje simulovat "co by bylo kdyby" v reálném čase.

Pro dosažení dobrého výsledku je třeba dodržet facilitační proces. Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® má jisté zásady a pravidla a proto je nanejvýš vhodné využít pro služeb kvalifikovaného facilitátora.

 

Proč zrovna LEGO® kostky?

Stavění rukama pomáhá obejít některé vědomé procesy v naší hlavě a dotknout se hlubších myšlenek a nápadů, které tam někde jsou. Trojrozměrná stavba (na rozdíl třeba od kresby, psaní či mluvení) nám nabízí víc možností zobrazení a různé úhly pohledu.

Toho všeho se dá samozřejmě dosáhnout i s jinými nástroji pro stavbu a modelování. LEGO® kostky se hodí, protože se s nimi každý naučí rychle zacházet a není tam omezen svými konstrukčními schopnostmi, jako v jiných případech. Současně jsou čisté, umožňují snadnou údržbu a lze je použít opakovaně. A konečně v mnohých probouzejí odzbrojující vzpomínku na dětství a hru. Nejzásadnějším důvodem jsou však tisíce rozličných prvků, z nichž mnohé okamžitě vzbuzují v lidech přemýšlení v metaforách a příbězích, a tak pomáhají myšlenky lépe vysvětlit. Průhledná kostka může symbolizovat otevřenost či upřímnost, okno může být symbolem příležitosti a strom značit třeba růst. Možnosti kombinací jsou nekonečné...

 

Jaká témata lze řešit?

Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® neslouží primárně k tréninku nebo informování lidí, ale spíše odhalování, ujasňování a sdílení informací, povzbuzení tvořivosti a nových nápadů, které již přítomní lidé mají. Z toho vyplývá, že možnosti aplikace jsou takřka neomezené od práce s problémy na úrovni jednotlivce, přes práci s týmy až po organizace jako celek. Klíčové je jen dobře pojmenovat problém, který má být řešen a otázku (či otázky), které k jeho řešení povedou. To je třeba vyřešit před samotným facilitovaným setkáním.

 

Délka a počet účastníků

Ideální skupinu pro metodu LEGO® SERIOUS PLAY® tvoří 6-12 osob. Délka setkání velmi závisí na složitosti řešeného tématu. Obvyklé minimum je půl den, ale lépe je věnovat řešení problému celý den. LEGO® kostky lze využít i pro větší skupiny pro vzájemné seznámení, řešení jednodušších témat nebo povzbuzení kreativity. To ale vyžaduje rozdělení do skupin, více kostek a více facilitátorů.

 

Není to jen taková hra?

Ačkoliv je LEGO® SERIOUS PLAY® v jádru facilitovanou diskuzí nad problémem, je to tak trochu hra. To umožňuje lidem více se uvolnit, soustředit se na proces a cítit se bezpečně. Hra a hravost je tudíž záměrnou a vědomou součástí metody LEGO® SERIOUS PLAY®, která umožňuje lidem odvážit se větších kroků, poskytovat hlubší vhled do problémů a komunikovat i věci, které by si za normálních okolností neuvědomili nebo nechali pro sebe.

Největší předností LEGO® SERIOUS PLAY® je zefektivnění organizačního myšlení. Existuje řada způsobů, jak povzbudit tvořivost, komunikaci a porozumění, ale málokterá tak činí současně a pokud, tak to obvykle trvá déle. Kupříkladu další a další vleklé porady ve snaze dát každému příležitost vyjádřit své nápady, podrobit je kritice a pak se rozhodnout, jakým směrem se vydat. To lze s LEGO® SERIOUS PLAY® zvládnout za den bezbolestně, a i s trochou zábavy.

Dává to všem stejný čas a prostor k přemýšlení a pak soustředí pozornost ostatních na model a nesoudí tak jeho autora. Pomáhá to vyrovnat šance mezi lidmi, kteří jsou sebevědomí a výřeční a těmi, kteří by spíše váhali nebo neuměli věci tak dobře popsat slovy. Zkušenosti těch druhých jsou v běžné poradě málokdy zaznamenány a využity, ačkoliv častokrát mohou být klíčové.

V neposlední řadě pak metoda LEGO® SERIOUS PLAY® stimuluje zapojení a zaujetí, zvyšuje pocit závazku k výsledku diskuze a to pak vede k potřebným změnám v chování.

 

Chcete-li vědět víc

Ozvěte se mi na lacev@mindart.cz nebo se přihlaste na půldenní ukázkovou facilitaci ZDE.

Alek Lačev

Posted on August 5, 2018 .