Co jste vždy chtěli vědět o vztahu mezi kreativitou a leadershipem (a báli jste se zeptat)....

Zajímá vás, jaký je vztah mezi chováním leadera a inovativním myšlením podřízených? Chcete vědět, jaký vliv má design pracovního prostoru na kreativitu zaměstnanců? Kladete si otázku, zda jsou tzv. svobodné firmy kreativnější než tradičně řízené organizace? Odpovědi nejen na tyto otázky se dočtete kapitole č. 5 Kreativita a leadership v publikaci Nové trendy v leadershipu, Autorem této kapitoly a je náš kolega Matej. Ukázka zde.

Posted on April 10, 2017 .