Ohlednutí: Jak vznikl název „MindArt“?

Dá-li se věřit již mírně rezivějící paměti, naše firma vznikla zhruba před rokem. Předcházelo tomu zběsilé úsilí vyrovnat se s úskalími začínajících podnikatelů plné všemožných stresových historek, které se v zrcadle minulosti mohou zdát úsměvné. Tady je jedna z nich...

Vymýšlení názvu budoucí firmy je jedna z těch zábavných kratochvílí, kterým se můžete oddávat po večerech, zejména tehdy, když je funkční firma ještě daleko. Pak máte obvykle úplně jiné starosti.

Jako tvůrčí metodu jsme zpočátku zvanou brainwriting (jakousi psanou verzi známějšího brainstormingu). V jedné věci jsme měli jasno – chtěli jsme krátký název, který by nějak vystihoval naší vizi – tj. dělat rozvoj lidí trochu jinak - s větší dávkou idealismu a kreativity. I proto jsme se chtěli vyhnout názvům obsahujícím provařená slova typu consulting, nebo názvy snažící se vytvořit dojem mocného snad až nadnárodního molochu jakými jsou anglické výrazy jako partnership, network nebo group, obzvláště tehdy, když se o žádnou velkou korporaci nejedná a ani jednat nemá.

První fáze brainwritingu přinesla několik skupinek názvů, které hodně prozrazují o našem myšlenkovém směřování v té době. Část z nich rezonovala se Zenovým učením, s nímž všichni tak či onak koketujeme (mohli jsme se jmenovat např. podle záludné hádanky zenových mistrů - Koan nebo podle jejich jiného oblíbeného vzdělávacího nástroje - Bamboo Stick). Další směr se vydal cestou jasného jednoslovného poselství – padaly tak názvy jako Evolve nebo Clarity. A ještě jiná cesta úvah byla méně vážná – např. Fix and Flipchart, Good Enough nebo trochu špatně vyhláskovaný savec po anglicku - Mamal (ze spojení našich křestních jmen – Marek – Matej – Alek).

Jak známo kreativní úsilí se často po určité chvíli vyčerpá, aby posléze přišla poněkud plodnější následná vlna. Ve fázi vyčerpání se objevil nápad zapíchnout prst náhodně do fantasy mapy jedné deskové hry – odtud název Zannad, nebo pohledem na plakát National Geographic přichycený na lednici (ilustrovaný úvodním obrázkem) vznikl neotřelý "brand" Gorilla Freezer.

Nakonec nám ale začala krystalizovat slova, která lépe vystihovala to, co chceme dělat. Objevil se název Mindoo (jakási variace na japonské umění boje s mečem - Kendo), který naznačoval, že pracujeme a snažíme se rozvíjet a ovlivňovat lidskou mysl a lidskou psychiku. Paralelně s ním se objevovala i slova znovu a znovu nějak postihující kreativní stránku věci. Nakonec jsme připadli na slovo Art. Skrývá v sobě onu uměleckou tvořivost potřebnou k tomu, abychom nebyli jen další HR consultingovou manufakturou v řadě. Ale je za ním i mnohem víc. Anglické slovo arts se může odkazovat svým původem i k slovu řemeslo - a poctivé řemeslo je tím, čím se chceme živit.

Konečně "the arts" jsou v angličtině humanitní vědy. Konec konců alma mater části z nás - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - se v dávných dobách nazývala artistickou fakultou a vyučovalo se na ní sedmero svobodných umění. To všechno nás přesvědčilo spojit dvě výjimečná slova dohromady a stát se MindArt, tedy uměním nebo řemeslem mysli.

Jak se Vám náš název vlastně líbí?

Posted on October 16, 2015 .