Zapomeňte na vyčerpávající formální školení, které akcentují pouhé předávání informací. Naše akce jsou živé, interaktivní a zapamatovatelné. V centru naší pozornosti jsou lidé a jejich smysluplný rozvoj prostřednictvím přímé zkušenosti.

Komunikační dovednosti

V centru naší práce jsou dovednosti související s interakcemi v pracovním kontextu: od prezentačních dovedností, přes vyjednávání až po rozvoj empatie a naslouchání a pokročilé dovednosti jako jsou skupinová facilitace a koučing.

Duševní zdraví a odolnost

Na základě vědecky ověřených poznatků z oblasti psychologie a neurověd učíme lidi lépe zvládat náročné situace, regulovat stresovou zátěž a posilovat psychické zdraví. Máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním individuální psychologické podpory v organizacích a s poradenstvím v oblasti zvládání stresu.

Rozvoj týmů a leaderů

Pomáháme týmům i jejich leaderům poznávat své silné i stinné stránky a učit se, jak lépe spolupracovat, rozvíjet pozitivní pracovní vztahy a vyladit vzájemnou komunikaci. Leadery učíme zacházet s motivací, posilovat kreativní myšlení v týmu a rozvíjet koučovací dovednosti.

Facilitace

Úlohou facilitátora je především usnadňovat společnou práci skupiny na daném problému. Když je potřeba diskutovat obtížné téma v týmu nebo i ve velké skupině, pomůžou vám naši zkušení facilitátoři. Máme řadu let zkušeností jako facilitátoři a také s vedením kurzů i dlouhodobých výcviků pro facilitátory.


Spolupracují s námi

Vzpomínáte si na ten pocit, když jste byli zcela pohlceni nějakou hrou? Tu radost z vítězství, zážitek úspěchu, když postupně ovládnete strategii hry, a také napětí a zaujetí něčím, co přesahuje každodenní běžnou realitu...Konceptem play & learn oživujeme ověřenou myšlenku „školy hrou“ a přinášíme ji do světa rozvoje lidí v organizacích. Využíváme herní mechanizmy způsobem, který umožňuje dosahovat specifické rozvojové cíle, ať již jde o posílení individuálních dovedností nebo rozvoj týmu.

Trochu "jiné kafe"

Play&Learn je zcela jiný zážitek, než tradiční firemní školení. Hry jsou vtahující, vzrušující a motivující. Většina lidí se s chutí zapojí do aktivit, u kterých mohou poměřit své síly s neobvyklou herní výzvou či zápolit s druhými.

Přirozené učení

Stejně jako děti hrající si na hřišti, i účastníci našich workshopů rozvíjí zcela přirozeně různorodé dovednosti. Play&Learn cílí na řadu měkkých dovedností jako týmová spolupráce, strategické myšlení, komunikace a vyjednávání, leadership atd. Naši lektoři se následně postarají o to, jak herní zkušenost přenést do praxe.

Komplexita a realističnost

Když je aktivita na principu hry navržena promyšleně a doplněna diskuzí a reflexí, umožňuje vytvořit mnohem bohatší a realističtější podmínky pro rozvoj dovedností, než je tomu u „tradičních“ aktivit jako jsou roleplaying, případové studie apod.


Kde využijete play & learn?

Posílení týmové souhry a prohloubení vztahů

Společný „herní“ zážitek má velký potenciál pro budování a rozvíjení týmů a posilování pozitivních vztahů napříč firmou. Tohle není bezmyšlenkovitý "teambuilding", kde vás jen pověsí na lano či proženou lesem. Skrze výzvy obsažené v herních aktivitách se projeví silné stránky i slabiny týmové spolupráce a komunikace. Naši zkušení facilitátoři vám pomohou si je lépe uvědomit a pracovat s nimi.

Rozvoj měkkých dovedností

Aktivity na principu her a simulací jsou vynikajícím nástrojem pro rozvoj dovedností jako jsou komunikace, strategické myšlení a vyjednávání, leadership další. Naši lektoři se následně postarají o to, jak herní zkušenost přenést do praxe.

Impulz pro vystoupení ze zóny komfortu

Play&Learn je zcela jiný zážitek, než tradiční firemní školení. Možná vaši zaměstnanci absolvovali spoustu školení a potřebují něco, co otřese jejich zavedenými způsoby přemýšlení. Naše workshopy „vyhodí ze sedla“ i ostřílené matadory, kteří mají pocit, že se již na školení nemají co naučit.


Chcete vědět více o rozvojových hrách play&learn?
Zavolejte nám nebo si napište o náš katalog rozvojových her.

Facilitace

"Nebylo možné vést diskuzi. Všichni příliš mluvili."
Yogi Berra (baseballový trenér)

Připomíná vám tento citát zážitky (nejen) z pracovního života?Ve skupinách a týmech se potkávají osobnosti s různými zkušenostmi, názory a postoji. Je přirozené, že čas od času není snadné se domluvit. Objeví se konflikty, případně jeden názor převládne, avšak na úkor kvality spolupráce. Jindy je zase diskuze zdlouhavá a neefektivní. Pokud se tým nachází v podobné situaci, facilitátor ji může pomoct nejen efektivněji dosáhnout cíle, ale i konstruktivně vyřešit konflikty a zlepšit kvalitu spolupráce.


Kdy vám budou naši facilitátoři užiteční?

Potřebujete zlepšit komunikaci a spolupráci nebo rozvýjet tým

Vnímáte problémy ve spolupráci a vztazích v týmu? Narazili jste na obtížné téma, které je potřeba prodiskutovat ve skupině? Jako facilitátoři vnímáme i náročná témata jako užitečný "materiál", který může pomoct týmu vyrůst. Pracujeme citlivě a s respektem, ale zároveň vás vytrvale směřujeme k nalezení konkrétních řešení.

Chcete být kreativní a nabourat konvenční způsoby přemýšlení

Potřebujete vykročit mimo vyjeté koleje? Chcete ve firmě nastartovat inovace? Ať je vaše zadání jakékoliv, naši facilitátoři dokáží rozproudit kreativitu účastníků. Využíváme metody Gamestorming, Lego Serious Play a blízká je nám i filozofie Design Thinking z oblasti produktových inovací.

Vytváříte společnou vizi nebo hledáte konsenzus

Stojí váš tým nebo organizace na prahu "nového začátku", kdy vznikají důležitá rozhodnutí o dalším směřování? Potřebuje, aby tým našel shodu ohledně vize a strategie? Ve chvíli, kdy se "láme chleba" nad budoucností organizace, je vhodné neponechat nic náhodě a svěřit řízení diskuze nestranným a zkušeným facilitátorů.

Zvládneme to i online

Nemůžete se setkat osobně? Nevadí. Využíváme nástroje online nástroje jako MURAL a další, které vám umožní společně tvořit i nadálku.


Naučte se s námi facilitovat

Býváte často v roli toho, kdo řídí diskuze a moderuje setkání? Chcete se naučit pracovat facilitačním způsobem s různorodými tématy a zakázkami? Facilitace je naší vášní a i proto se o zkušenosti rádi dělíme. Realizujeme kurzy facilitačních dovedností na míru v organizacích, včetně dlouhodobých výcviků pro facilitátory.

Live & Learn: Anglické rčení používané v situaci, kdy je člověk zaskočen novou zkušeností, z které si však vezme ponaučení...

Lic. Matej Hochel, Ph.D.

V Matejově přístupu se kloubí vědecká racionalita, kterou je „poznamenán“ ještě z dob, kdy působil ve výzkumu v oboru kognitivní neuropsychologie, se smyslem pro „člověčenství“ a lidskost, které vnáší do své práce s lidmi jako kouč, lektor a terapeut. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří facilitace a práce se skupinami a týmy, problematika mentální odolnosti a duševního zdraví, individuální koučing a mentoring. Nejvíc jej baví, když může pomáhat lidem vybočit ze zajetých kolejí a nacházet nová smysluplná řešení v pracovním i osobním životě.

Mgr. Marek Procházka

Marek na začátku své dráhy působil jako manažer neziskové organizace a i v současnosti se angažuje v oblasti reformy péče o duševní zdraví. Více než 15 let pracuje jako lektor, kouč a HR konzultant. V lektorské roli se přednostně věnuje psychologii vedení lidí (motivace, rozvoj lidí a leadership) a psychologii komunikace (emoce a zvládání konfliktů). Jeho koníčkem jsou východní i evropské duchovně filozofické tradice, z nichž čerpá inspiraci nejen pro osobní život, ale i pro trenérskou a koučovací praxi.

Mgr. Nina Schautová, Ph.D.

Nina působila na začátku své profesní dráhy oblasti consultingu avšak v posledních letech se věnuje především individuálním klientům jako kouč, terapeut a psycholog. Účastnila se na výzkumných projektů zaměřených na životní spokojenost a rozhodování. Na toto téma napsala i knihu Rozhodování a intuice (Schautová, Praha: Portál, 2016). Je členkou České asociace psychoterapie (ČAP) a Evropské Asociace Gestalt Psychoterapie (EAGT).

Kontaktujte nás

  • Email: info@mindart.cz

  • Tel: +420 733 391 274

IČO: 03451607, DIČ: CZ03451607Společnost je registrována Městským soudem v Praze, oddíl C - vložka 231907
Číslo účtu: 2400674433/2010
Kancelář: Husovo náměstí 29, 267 03 BerounSídlo (doručovací adresa): U vodojemu 151, 267 03, Hudlice

Naše Zásady ochrany soukromí naleznete zde.

For more than 10 years our facilitators and coaches have been involved in people development in organizations. We keep looking for new ways to support our clients in their professional as well as personal growth - ways which lead not only to better work results, but also to a more positive and more meaningful life of people in the workplace.

What we do

Facilitation & leadership development

As facilitators we support groups to engage in meaningful conversations about diverse topics - from creative gatherings to difficult conversations about work relationships. We also train leaders to develop their own facilitation skills as well as their ability to coach and motivate others.

Mental resilience

It is easy to see the bright side of life when thing go well. Not so easy, when we are confronted with external pressures that are beyond our control. Based on state-of-the-art science we support individuals and teams in developing psychological skills to enhance mental toughness and increase resilience.

Art of communication

The field of human interactions at work is the core of our training focus: from public speaking, through negotiation up to advanced skills such as group facilitation and managerial coaching. You name it, we do it. We also love teaching creative and strategic thinking skills.

game-based development

Are things getting a little dull in the training department? Try new ways of learning through play. We create game-like experiences for groups who need to develop specific skills, but also for teams who just want to have fun and get to know each better through inspirational game experience.


Our people

Lic. Matej Hochel, Ph.D.

Matej started his career in scientific research and published several peer-review papers in the field of cognitive neuscience, before moving into the applied field. He is proud of grounding his work as facilitator, trainer and coach in science-based methods, but also likes to support people to step out of the comfort zone and explore their feelings, inner values and seek deeper meaning. He is a strong believer in people's creative energy, so he prefers to facilitate learning rather than lecture. He enjoys supporting teams and groups to engage in a dialogue about challenging topics, to solve problems and overcome conflicts at the workplace.

Mgr. Marek Procházka

At the beginning of his career Marek worked as a manager in Czech NGO sector. Nonetheless for over 15 year he has been teaching soft-skills as trainer and coach. His key areas of focus is the psychology of leadership and communication skills. As a pscyhologist he is also actively involved in the reform of mental health institutions in Czech Republic. He is also an eternal "wisdom seeker" who enjoys exploring diverse philosophical and spiritual traditions.

Mgr. Nina Schautová, Ph.D.

Nina started her career in consluting more than a decade ago. Nowadays she is now mostly engaged in working with individual clients as a goach and psychotherapist. She has participated in scientific research projects focused on the relationship between human decision-making and psychological wellbeing and summarized her explorations and research in a book Decision-making and intuition. She is a member of the Czech Association of Psychotherapy and the European Association for Gestalt Psychotherapy.


Interested? Get in touch!

  • Email: info@mindart.cz

  • Tel: +420 733 391 274

Company ID: 03451607, VAT ID: CZ03451607Bank account #: 2400674433/2010
IBAN: CZ8620100000002400674433
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Office: Husovo náměstí 29, 267 03 Beroun


You can find our Data and privacy protection guidelines here.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍÚvodní ustanoveníSpolečnost MindArt s.r.o., IČO 03451607, se sídlem U vodojemu 151, PSČ 26703, Hudlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 231907 vydává tyto Zásady ochrany soukromí, které se vztahují na všechny online platformy společnosti MindArt s.r.o. včetně jejích webových stránek, administrativních nástrojů nebo formulářových portálů. Tím, že navštívíte jakoukoli webovou stránku MindArt s.r.o., souhlasíte s pravidly stanovenými v těchto zásadách ochrany soukromí.Sbírání a používání informacíMindArt s.r.o. získává informace od uživatelů v okamžiku, kdy si vytvoří svůj účet k webové stránce, žádají o vyplnění psychodiagnostických testů, přihlašující se k odběru komerčních sdělení nebo informací o našich službách apod. V některých formulářích MindArt s.r.o. pro registraci, přihlášení, nastavení účtu apod. se může objevit žádost o kontaktní informace uživatelů (email, telefon), nebo o jedinečné osobní identifikátory (jméno, příjmení). Všechny vámi uvedené osobní informace, např. vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, atd. umožní, aby vám mohla MindArt s.r.o. zasílat aktuální informace o dané službě nebo o jiných produktech a službách nabízených MindArt s.r.o., které by vás mohly zajímat. Tyto údaje neprodáme, nebudeme je sdílet, dělit se o ně ani je nezpřístupníme žádné třetí straně. Můžeme je však sdělit třetím stranám, které naším jménem poskytují služby a musí mít k těmto údajům v souvislosti s těmito službami přístup. Během přihlašování k e-mailovému odběru novinek se v místech, kde od vás budeme požadovat informace, můžete rozhodnout pro možnost neodebírání našich sdělení. Můžete nás v každém případě kontaktovat i níže uvedenými způsoby.E-mailové adresy a telefonní číslaMindArt s.r.o. může při přihlášení k odběru komerčních sdělení shromažďovat e-mailové adresy a telefonní čísla uživatelů, kteří si přejí dostávat e-mailová či telefonická oznámení o publikacích a tiskových zprávách ohledně specifikovaných okruhů zájmů, a e-mailové adresy uživatelů, již nám zašlou e-mailovou zprávu nebo se přihlásí na konference nebo jiné akce sponzorované společností MindArt s.r.o.. Nebudeme však sdílet žádné e-mailové adresy ani telefonní čísla s žádnou třetí stranou ani nebudeme zasílat nevyžádané e-maily na námi shromážděné e-mailové adresy, kromě výjimečných okolností dle ustanovení těchto zásad.Bezpečnostní procesyMindArt s.r.o. má zavedeny technologické a provozní bezpečnostní procesy určené k ochraně osobně identifikovatelných informací před ztrátou, zneužitím, změnou nebo zničením. K vámi poskytnutým údajům má přístup pouze oprávněný personál a smluvní strany a tento přístup je omezen jejich potřebou tyto informace znát. Na každého zaměstnance a smluvní stranu mající přístup k osobně identifikovatelným informacím se vztahuje povinnost zachovat důvěrnou povahu těchto informací. Přestože podnikáme kroky všeobecně uznávané jako standard v oboru pro ochranu vašich osobně identifikovatelných informací, MindArt s.r.o. nemůže zaručit, že vaše osobně identifikovatelné informace nebudou přístupné neoprávněným osobám.MindArt s.r.o. nenese odpovědnost za zásady ochrany soukromí ani za obsah webových stránek nenáležejících MindArt s.r.o., k nimž poskytujeme na této webové stránce odkazy.Dodržování zákonůMindArt s.r.o. dodržuje požadavky všech příslušných zákonů a předpisů o ochraně soukromí. Může se stát, že MindArt s.r.o. bude muset předat soudním orgánům osobní informace uživatelů nebo zákazníků bez výslovného souhlasu uživatele, a to na základě soudní obsílky či podobného soudního či správního příkazu doručeného MindArt s.r.o., nebo z titulu pravidel a předpisů jakékoli země, státu nebo jiné příslušné jurisdikce. Dále jsme oprávněni sdělit osobní informace uživatelů našim dotčeným obchodním partnerům nebo soudním orgánům v případě porušení podmínek používání této webové stránky nebo porušení jakýchkoli omezení ohledně používání materiálů poskytovaných na webové stránce či prostřednictvím webové stránky.Změna a/nebo vymazání informacíMáte právo požádat o přístup k osobně identifikovatelným informacím, které poskytnete nebo jste poskytli MindArt s.r.o. prostřednictvím této webové stránky nebo jinak, též o opravu těchto informací, jejich aktualizaci a/nebo vymazání, podle situace. V tomto případě nás kontaktujte emailem na info@mindart.cz, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo písemně na adresu:Kontaktní údaje: MindArt s.r.o., U vodojemu 151, 267 03, HudliceProsím kontaktujte nás též, máte-li jakékoli otázky k těmto Zásadám ochrany soukromí nebo k získávání či používání informací ze strany MindArt s.r.o.Změny Zásady ochrany soukromíMindArt s.ro.si vyhrazuje právo čas od času měnit Zásady ochrany soukromí tím, že zveřejní aktuální znění Zásad ochrany soukromí. Doporučujeme se pravidelně seznamovat s těmito Zásadami ochrany soukromí pro zjištění případných změn nebo aktualizací.